HELETEE

RIIGIHANKED

Aitame koostada pakkumusi ning suhelda hankijaga riigihanke läbiviimisel. Hindame hankedokumentide pinnalt õiguslikke riske. Samuti nõustame riigihangete vaidlustamisel.

Riigihange on väga formaalne protsess ja sageli mängivad pakkumuse tagasilükkamisel rolli detailid, millega hankes osalevad ettevõtjad eksikombel ei arvestanud. Samuti võib juhtuda, et pakkuja ei reageeri õigeaegselt või õige sisuga vastusega hankija selgitusnõuetele, mis võib lõppeda pakkuja diskvalifitseerimisega või väiksema arvu hindamispunktide määramisega. Pädeva nõustajana kanname hoolt selle eest, et teie pakkumus oleks täies vastavuses hanke nõuetega ning võimaldame teil õigeaegselt ja korrektselt reageerida hankija selgitustaotlustele.

Mõnedel juhtudel on hankija ette näinud hanketingimusi, mis raskendavad osadel ettevõtjatel hankes kvalifitseeruda või tingimustele vastava pakkumuse esitada, samuti võidakse kehtestada lisaks pakkumuse maksumusele täiendavaid hindamiskriteeriumeid, mis teevad eduka pakkumuse koostamise keeruliseks. Sellistel puhkudel võib hästi põhjendatud ja õigeaegne ettepanek hankijale päädida hanke tingimuste õigeaegse muutmisega. Aitame teil nõuda hanke tingimuste muutmist selliselt, et teie ettevõttel oleks võimalik esitada edukas pakkumus.

Aeg-ajalt võib hankija eksikombel sätestada ka ebaseaduslikke hanketingimusi ning enamasti ei saa pakkujad hinnata hanke tingimuste seaduspärasust enne vastava vaidlustustähtaja möödumist. Võimaldame teil õigeaegselt tuvastada ja vaidlustada liigselt piiravaid või ebaseaduslikke hanketingimusi.

Hankijad võivad teha kehtetuid või vaidlustatavaid kvalifitseerimise, vastavaks tunnistamise või edukaks tunnistamise otsuseid. Saame abistada selliste otsuste vaidlustamisel ja kehtetuks tunnistamisel.

Riigihankekohuslastele pakume hanke alusdokumentide koostamise teenust.