HELETEE

ÕIGUSLIK
RISKI- JA VASTAVUSHINDAMINE

Kontrollime teie sõlmitud tehingute või äritoimingute vastavust asjakohastele nõuetele.

Samuti anname hinnangu sõlmitud tehingute või äritoimingute riskitasemele võttes arvesse tavapärast praktikat ning teeme ettepanekuid tehingute või toimingutega seonduvate riskide maandamiseks.